CIV

Verkiezing van een Voorzitter in 2013Dit dossier bevat de documenten met betrekking tot de verkiezing van een nieuwe Voorzitter en nieuwe Ondervoorzitters van de Eerste Kamer in 2013.


Stand van zaken

Op 2 juli 2013 is Ankie Broekers-Knol (VVD) gekozen als Voorzitter van de Eerste Kamer. Deze verkiezing volgde op het terugtreden van Fred de Graaf als Voorzitter van de Eerste Kamer op 18 juni 2013. Voor de verkiezing hadden zich 4 Leden van de Kamer kandidaat gesteld.

De verkiezing van twee Ondervoorzitters vond plaats op 9 juli 2013.


Kerngegevens

begonnen

18 juni 2013

titel

Verkiezing van een Voorzitter

Documenten