35.165

VerkiezingenDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over verkiezingen.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK (EK, B) over de mogelijke gevolgen van COVID-19 voor verkiezingen (de commissie was in overleg getreden met de minister over de brief van 22 mei 2020 (EK, A) inzake dit onderwerp) en de brief van de minister van 1 september 2020 (EK, C met bijlagen) over verkiezingen met inachtneming van COVID-19 betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 (35.590).


Kerngegevens

begonnen

14 maart 2019

titel

Verkiezingen

schriftelijke voorbereiding


Documenten