Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over verkiezingen.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 29 juni 2021 de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 juni 2021 (EK 35.654 / 35.590 / 35.165, Q met bijlagen) over de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021 besproken.

De commissie heeft bij brief van 13 juli 2021 haar waardering voor de organisatie door het ministerie en de gemeenten van de Tweede Kamerverkiezing 2021, behoudens enkele aspecten waaronder het briefstemmen, aan de minister kenbaar gemaakt.

De commissie heeft het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK (EK, B) over de mogelijke gevolgen van COVID-19 voor verkiezingen (de commissie was in overleg getreden met de minister over de brief van 22 mei 2020 (EK, A) inzake dit onderwerp) en de brief van de minister van 1 september 2020 (EK, C met bijlagen) over verkiezingen met inachtneming van COVID-19 betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 (35.590).


Kerngegevens

begonnen

14 maart 2019

titel

Verkiezingen

schriftelijke voorbereiding


Documenten