35.590

Tijdelijke wet verkiezingen covid-19Dit wetsvoorstel heeft tot doel dat na de uitbraak van het coronavirus kiezers bij de komende verkiezingen veilig kunnen stemmen. De tijdelijke wet regelt onder meer dat de stemlokalen moeten worden aangepast op de 1,5 meter-regel, en dat er diverse hygiënemaatregelen gaan gelden in de lokalen. Ook maakt de tijdelijke wet het mogelijk om stembureaus in te stellen in zorginstellingen die alleen toegankelijk zijn voor de bewoners of bezoekers van die instellingen.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 15 oktober 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdD, PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en PVV.

Tegen: FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 november 2020 zonder stemming aangenomen.

De stemming over de tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 3 november 2020 ingediende motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het stemmen per brief (EK, F) is op 10 november 2020 een week aangehouden. De motie is op 17 november 2020 nader aangehouden en op 13 juli 2021 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.


Kerngegevens

ingediend

2 oktober 2020

titel

Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    Deze wet vervalt met ingang van 1 juli 2021. Het tijdstip waarop deze wet vervalt kan bij koninklijk besluit worden bepaald op een ander tijdstip, met dien verstande dat dit tijdstip steeds ten hoogste zes maanden na het tijdstip ligt waarop de wet zou vervallen.
  • 3. 
    De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen koninklijk besluit wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-66] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-66] documenten