III

Verslag over het adres betreffende kwijtschelding van een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringenVerslag over het adres van P. D. te A. betreffende kwijtschelding van een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft op 9 november 1999 besloten volgens het voorstel van de commissie voor de verzoekschriften.


Kerngegevens

begonnen

26 oktober 1999

titel

Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

schriftelijke voorbereiding


Documenten

0

Er zijn geen documenten gevonden.