Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33.610)

-
Antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Rinnooy Kan en Schnabel over de deeltijdfactor bij de aftoppingsgrens voor pensioengevend loon

De leden van de CDA-fractie stellen voor de conceptbrief over de pensioenaftopping op een punt aan te passen en sluiten zich aan bij de gestelde vragen. De staf verneemt uiterlijk donderdag 26 november of de brief ook namens de leden van de SP-fractie verstuurd kan worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren