Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Voorkoming misbruik Wet openbaarheid van bestuur (34.106)

-
34106

Voorkoming misbruik Wet openbaarheid van bestuur

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 28 juni 2016 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman