Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33.610)

-
33610, O

Brief van de staatssecretaris van Financiƫn van 30 september 2016 in reactie op commissiebrief van 15 juli 2016 inzake pensioenaftopping deeltijders (verslag nader schriftelijk overleg; 33610, O)

De fracties van SP en GroenLinks sluiten zich aan bij de vragen van de fracties van D66 en CDA. De commissie stelt de brief in reactie op de brief van de staatssecretaris van Financiƫn aldus vast.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren