Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 17 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Ypma, Voordewind en Rog inzake de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen (34.246)

-
34246

Initiatiefvoorstel-Ypma, Voordewind en Rog inzake de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen

De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van een plenair debat en stelt voor dat debat te laten plaatsvinden op 7 februari 2017.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer