Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33.506)

-
Rondvraag

- De deskundigenbijeenkomst over gedwongen zorg (wetsvoorstellen 32399, 31996 en 32398) vindt plaats op 16 mei 2017.
- De twee deskundigenbijeenkomsten over het initiatiefvoorstel donorregistratie (33506) vinden plaats op 23 mei en 6 juni 2017.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer