Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 27 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Voortgang energietransitie (34.627)

-
34627

Voortgang energietransitie

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer