Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet forensische zorg (32.398)

-
Gedwongen zorgwetten

De commissie stelt de brief over het voorgenomen mondeling overleg over de gedwongen zorgwetten met een kleine wijziging vast.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer