Maidenspeech van A.L.E. Arbouw (VVD)

pdf Maidenspeech van A.L.E. Arbouw (VVD)


Bij:
  • Luchtvaartbeleid (31.936)
  • Het besluit tot toepassing van de rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project militair radarstation Herwijnen (31936 , I)

Handelingen 2019/2020, nr. 9, item 3, blz. 9-11