Gewijzigde motie-Rehwinkel (PvdA) c.s. over een nadere regeling van het verschoningsrecht op non-incriminatie alsmede van de binnentredingsbevoegdheid (EK 30.415, J)



In deze motie geeft de Eerste Kamer in overweging in de Wet op de parlementaire enquête, of anderszins, een nadere regeling van het verschoningsrecht op non-incriminatie alsmede van de binnentredingsbevoegdheid op te nemen.



ingediend

29 januari 2008

afhandeling

5 februari 2008

resultaat

aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. VVD, SP, D66, OSF, PvdD en het lid K. de Vries (PvdA) stemden tegen

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor BZK/AZ heeft op 1 april 2008 de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 maart 2008 inzake uitvoering van de motie (EK 30.415, K) besproken.

De commissie heeft op 9 oktober 2008 een briefWord-document gestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over uitvoering van de motie.