Gewijzigde motie-Sent (PvdA) c.s. over de ontwikkeling van de kredietverleningssituatie in Nederland (EK 33.121, J)In deze motie wordt het kabinet verzocht de Eerste Kamer tijdig, in elk geval uiterlijk 1 juni 2013, te informeren over de kredietverleningssituatie in Nederland middels een rapport van De Nederlandsche Bank en, indien noodzakelijk, onmiddellijk in te grijpen in de situatie.ingediend

3 juli 2012

afhandeling

10 juli 2012

resultaat

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, D66 en 50PLUS stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 2 juli 2013 de brief van de minister van Economische Zaken van 25 juni 2013 (EK 33.121, M) over de aan de Tweede Kamer aangeboden Rapportage Ondernemingsfinanciering voor kennisgeving aangenomen. 

De commissie heeft op 18 juni 2013 de brief van de minister van Financiën van 11 juni 2013 (EK 33.121, L) over de DNB-rapportage met betrekking tot kredietverlening voor kennisgeving aangenomen.