Dr. P. Ester (ChristenUnie)

Peter Ester (1953) is vanaf 7 juni 2011 lid van de ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer. Hij is sinds 7 juni 2011 vice-fractievoorzitter/fractiesecretaris.

De heer Ester is lector Arbeidsmarktvraagstukken en directeur van het Kenniscentrum Entrepreneurship & Business Innovation op de Hogeschool Rotterdam.

De heer Ester is vicevoorzitter van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).


LeesVoor

Personalia

 • geboren te Utrecht, 5 juni 1953  
 • gehuwd  

kinderen

 • 1 dochter  

woonplaats

Baarn, Utrecht

levensbeschouwing

Protestantse Kerk in Nederland (PKN)

LeesVoor

Opleidingen

 • sociologie (afstudeerrichting Planning en Beleid), Rijksuniversiteit Utrecht, van 1970 tot 1976  
 • h.b.s./v.w.o., Reformatorisch College Blaucapel te Utrecht, van 1965 tot 1970  

Promotie

 • economie (titel dissertatie: Consumer Behavior and Energy Conservation), Erasmus Universiteit Rotterdam, 21 juni 1984  

overige

protestants christelijke lagere school Derde Da Costaschool, Utrecht

LeesVoor

Loopbaan

 • Lector Human Capital & Innovative Entrepreneurship, Hogeschool Rotterdam, Research Center Entrepreneurship & Business Innovation  
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 juni 2011  
 • lector Arbeidsmarktvraagstukken en directeur Kenniscentrum Entrepreneurship & Business Innovation, Hogeschool Rotterdam, vanaf 2010  
 • visiting professor Institute for Social Research, University of Michigan te Ann Arbor (Mich. U.S.A.), 2000, 2004  
 • Netherlands-America Foundation Fellow, A.C. van Raalte Institute, Hope College, Michigan U.S.A.  
 • directeur Institute for Labour Studies, van 1999 tot 2009  
 • hoogleraar sociologie, Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg en directeur IVA (Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek en Advies), van 1989 tot 1 augustus 2009  
 • hoofd onderzoeksafdeling SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau), van 1984 tot 1989  
 • Fulbright Fellowship Claremont Graduate School te Los Angeles (Cal., U.S.A.) en Virginia Polytechnic Institute and State University te Blacksburg (Vir., U.S.A.), 1981  
 • hoofd sociale wetenschappen, Instituut voor Milieuwetenschappen (IVM), Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1980 tot 1984  
 • wetenschappelijk medewerker, Instituut voor Milieuwetenschappen (IVM), Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1976 tot 1980  

LeesVoor

Nevenfuncties

huidige

 • lid bestuur Fundatie Van Spaendonk (betaald), vanaf 2009  
 • International Fellow IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufschforschung) (onbetaald)  
 • Member Editorial Board Journal for Labour Market Research (onbetaald)  
 • lid Bestuur Stichting Christian University College (onbetaald)  
 • lid Bestuur Nederlands Dagblad (onbetaald)  

vorige

 • lid redactie "Tijdschrift voor Sociologie"  
 • adjunct-professor, Hope College (Mich. U.S.A.), 2008-2011  
 • lid Raad van Advies CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)  
 • lid Commissie Bakker (arbeidsparticipatie), 2008-2009  
 • kroonlid Sociaal Economische Raad (SER), 2009-2011  
 • voorzitter Omroep Brabant, 1993-2001  
 • voorzitter Openbare Bibliotheek te Tilburg, 1992-1999  
 • voorzitter Centerdata, 2004-2009  
 • voorzitter Survey Data, 1994-1998  
 • voorzitter NVMC  

LeesVoor

Onderscheidingen

overige

Hertog Jan, onderscheiding van de provincie Noord-Brabant, 2001

LeesVoor

Publicaties

 • Ruim 200 publicaties over arbeidsvraagstukken  
 • "Consumer behavior and energy conservation" (dissertatie, 1984)  

LeesVoor

Hobby's

geschiedenis, Amerika, moderne literatuur

LeesVoor

Anciënniteit

1712 dagen
(7 juni 2011 tot heden)