Gewijzigde motie-Tan (PvdA) c.s. over het voorkomen van het zetten van onomkeerbare stappen inzake het elektronisch patiëntendossier en over het in dat kader het Nictiz in overweging geven activiteiten met betrekking tot het Landelijk Schakelpunt op te schorten (EK 31.466, O)In deze motie wordt de regering verzocht te voorkomen dat onomkeerbare stappen worden gezet inzake het elektronisch patientendossier en om in dat kader het Nictiz dringend in overweging te geven nieuwe aansluitingen van zorgaanbieders en verdere implementatie van het Landelijk Schakelpunt (LSP) op te schorten tot de Eerste Kamer zich heeft uitgesproken over het wetsvoorstel.ingediend

5 juli 2010

afhandeling

6 juli 2010

resultaat

aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. GroenLinks, Fractie-Yildirim, SP, VVD, D66, OSF, PvdD, ChristenUnie, SGP en PvdA stemden voor

bij

indiener

mede ondertekend door