Motie-Binnema (GroenLinks) c.s. over compensatie van de lastenverzwaring die de vermindering van de korting op de energiebelasting veroorzaakt (EK 35.029, C)In deze motie wordt de regering verzocht in 2019 de lastenverzwaring die de maatregel om de korting op de energiebelasting te verminderen veroorzaakt te compenseren en de Kamer hierover uiterlijk bij de Voorjaarsnota te informeren.ingediend

11 december 2018

resultaat

Op 18 december 2018 is verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS en SP stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door