Dr. H.A. Binnema (GroenLinks)Harmen Binnema (GL)

Harmen Binnema (1979) is sinds 2 oktober 2018 lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer.Personalia

 • Amsterdam, 4 juni 1979
 • samenwonend

kinderen

 • 2 zoons

woonplaats

 • Utrecht, Utrecht

Opleidingen

 • Politicologie, Vrije Universiteit Amsterdam, van 1997 tot 2001
 • Ichtus College Drachten en Zandvliet Den Haag, VWO, van 1991 tot 1997

Promotie

 • doctoraat Politicologie, Vrije Universiteit Amsterdam. Titel proefschrift: 'How parties change: EU integration and the flexible response of parties'(verdedigd in mei 2009)

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 2 oktober 2018
 • Docent en onderzoeker Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap vanaf 2009
 • Beleidsonderzoeker/projectleider Veldkamp Marktonderzoek, Amsterdam vanaf 2007 tot 2009
 • Promovendus Vrije Universiteit Amsterdam, Afdeling Politicologie vanaf 2001 tot 2007

andere activiteiten

 • Lid Rekenkamercommissie Kaag en Braassem vanaf 2018
 • Lid Lokale Rekenkamer Leerdam vanaf 2015
 • Lid Faculteitsraad REBO, Universiteit Utrecht vanaf 2013 tot 2015
 • Secretaris Stichting Drugspastoraat Amsterdam vanaf 2011 tot 2016
 • Penningmeester IVN Natuur- en milieueducatie Amsterdam vanaf 2011 tot 2015
 • Bestuurslid Stichting Noordzeekanaalgebied Sterk, Schoon en Slim vanaf 2011 tot 2013
 • Penningmeester Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek vanaf 2005 tot 2011

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Lid Rekenkamercommissie Kaag en Braassem vanaf 2018
 • Lid Lokale Rekenkamer Leerdam vanaf 2015
 • Docent en onderzoeker Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap vanaf 2009


Partijpolitieke functies

 • Trainer bij de GroenLinks Academie, vanaf 2011

vorige

 • Voorzitter kandidatencommissie gemeenteraad Utrecht, 2017
 • Lid kandidatencommissie Provinciale Staten Utrecht, 2014
 • Voorzitter kandidatencommissie gemeenteraad Hilversum, 2013
 • Lid federatiebestuur Amsterdam, 2012-2013
 • Redactielid GroenLinks Magazine, 2011-2012
 • Lid van Provinciale Staten Noord-Holland (vanaf 2007 fractievoorzitter), 2003-2011
 • Lid van de landelijke Partijraad (namens Amsterdam), 2004-2010
 • Voorzitter kandidatencommissie gemeenteraad Alkmaar, 2009
 • Bestuurslid/voorzitter/campagneleider afdeling Amsterdam Bos en Lommer, 2002-2009

Publicaties

 • Michels, A.M.B. & Binnema, H.A. (2018). Assessing the impact of deliberative democratic initiatives at the local level - A framework for analysis. Administration and Society
 • Michels, A.M.B. & Binnema, H.A. (2016). Hoe divers, invloedrijk en deliberatief is een G1000? Het ontwerp van een burgertop en de verwezenlijking van democratische waarden. Bestuurswetenschappen, 70 (1), (pp. 17-36).
 • Binnema, Harmen & Geuijen, Karin (2015). Verbindend vakmanschap - De kunst van het loslaten. Bestuurswetenschappen, 69 (2), (pp. 85-97).
 • Binnema, Harmen (2014). Terugtrekken of opzij stappen. Beleidsadviezen over minder overheid en meer samenleving. Bestuurskunde, 23 (3), (pp. 47-55).
 • Binnema, Harmen (2013). Lokaal bestuur vraagt om betrokken onderzoekers. In Marieke van Genugten, Marlies Honingh & Willem Trommel (Eds.), Passie voor de publieke zaak - Tussen systeem en sentiment (pp. 77-93). Boom Lemma.

Anciënniteit

198 dagen
(2 oktober 2018 tot heden)