Motie-D. van Dijk (SGP) c.s. over rechterlijke toetsing van het intrekkingsbesluit (EK 34.775 VI, AQ)In deze motie wordt de regering verzocht de verplichting van de Minister - namelijk het ambtshalve verrichten van een handeling die leidt tot rechterlijke toetsing van zijn eigen intrekkingsbesluit – te heroverwegen en de Kamers hiervan vóór 1 september 2019 nader te informeren.ingediend

19 februari 2019

resultaat

Op 5 maart 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, 50PLUS en PVV stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door