Motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over het bevorderen van duurzaamheid als een doelstelling van de herziening van het belastingstelsel (EK 34.002 / 32.140, I)In deze motie wordt de regering opgeroepen het bevorderen van duurzaamheid toe te voegen aan de inhoudelijke doelstellingen voor de herziening van het belastingstelsel, naast werkgelegenheid en economische groei, en deze doelstelling nader uit te werken in concrete maatregelen.ingediend

16 december 2014

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan op 16 december 2014 verworpen. ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door