Motie-De Vries (PvdA) c.s. over uitbreiding van strafbedreiging die een ongewenste extra drempel kan opwerpen voor het uitoefenen van een aantal grondrechten (EK 31.386, G)In deze motie wordt de regering verzocht niet tot invoering van Artikel I, onderdelen F, H, I en J van het wetsvoorstel over te gaan omdat dat een ongewenste extra drempel kan opwerpen voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst.ingediend

9 februari 2010

resultaat

Verworpen na stemming op 2 maart 2010 bij zitten en opstaan. PvdA, OSF, PvdD, D66, SP en GroenLinks stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door