Motie-De Vries (PvdA) c.s. over een onderzoek naar de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van organisaties, die het grondwerk doen voor de standaardisering van beveiligingsprotocollen (EK CVIII, F)In deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken hoe onafhankelijk en betrouwbaar organisaties zijn, die het grondwerk doen voor de standaardisering van beveiligingsprotocollen en de Kamer over de bevindingen en conclusies in te lichten.ingediend

23 september 2014

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen op 7 oktober 2014. VVD, PVV en OSF stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De commissies gaam vragen wanneer een brief over de uitvoering van deze motie verwacht kan worden.