Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Deze vaste commissie houdt zich bezig met Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ).

Deze commissie is belast met de behandeling van voorstellen die in de Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese Unie (de JBZ-Raad) aan de orde zijn.

De behandeling van wetsvoorstellen op het terrein van Immigratie, Integratie en Asiel wordt door deze commissie voorbereid.

Tot 7 juni 2011 was er de vaste commissie voor de JBZ-Raad.

De heer R.G.J. Dercksen (PVV) is sinds 28 maart 2017 de voorzitter van de commissie. Vice-voorzitter is M.H.A. (Tineke) Strik (GroenLinks). Griffier van de commissie is W.A.J.M. (Kim) van Dooren.

Voor meer informatie kunt u terecht op de commissiepagina van de commissie voor I&A/JBZ op de Europapoort.


Ledenmr. M.H. Bikker
ChristenUnie

R.G.J. Dercksen
PVV
voorzitter


mr. dr. A.W. Duthler
Fractie-Duthler

mr. dr. M.H.A. Strik
GroenLinks
ondervoorzitter