Motie-Holdijk (SGP) c.s. over het versterken van de positie van winkeliers in winkelcentra (EK 32.412, K)In deze motie wordt de regering verzocht (te onderzoeken en) in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om via wetgeving of op andere wijze de contractuele positie van winkeliers (in winkelcentra) te versterken en de vrijheid om binnen het gemeentelijke beleid hun eigen openingstijden te bepalen, te garanderen.ingediend

14 mei 2013

resultaat

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, SP, VVD, OSF, 50PLUS, CDA, PVV en ChristenUnie stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door