Motie-Jurgens (PvdA) c.s. inzake openbaarheid en openbare behandeling van ontwerp-Kaderbesluiten van de JBZ-Raad (EK , nr. 13e)In deze motie wordt de regering verzocht binnen de JBZ-Raad de behandeling van de stukken openbaar te doen plaatsvinden.ingediend

4 december 2001

afhandeling

4 december 2001

resultaat

aangenomen. VVD, ChristenUnie en SGP stemden tegen.

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden