Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de mogelijkheden van het verleggen van heffingsgrondslagen om arbeid goedkoper te maken (EK 33.750, I)In deze motie wordt de regering verzocht een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van het verleggen van heffingsgrondslagen met als doel de arbeid goedkoper te maken zonder de lonen te verlagen en het toetsen van de effecten daarvan in internationaal perspectief.ingediend

29 oktober 2013

resultaat

tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 19 november 2013 gewijzigd in EK 33.750, M

bij

indiener

mede ondertekend door