Motie-Leijnse (PvdA) c.s. inzake de afschaffing van de onlangs ingevoerde Vliegbelasting (EK 31.301, D)In deze motie wordt de regering verzocht een eventueel, daartoe strekkend wetsvoorstel afzonderlijk en niet als onderdeel van een verzamelvoorstel zoals het Belastingplan, bij de Staten-Generaal in te dieneningediend

30 juni 2009

afhandeling

7 juli 2009

resultaat

aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. CDA en VVD stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

Het kabinet was voornemens het afschafffen van de vliegbelasting te regelen in het Belastingplan 2010 (32.128). Ter uitvoering van deze motie is er nu een afzonderlijk wetsvoorstel ingediend (32.132).