Motie-Noten (PvdA) c.s. inzake beleid gericht op het tegen gaan van discriminatie op de arbeidsmarkt (EK 30.300, A)In deze motie wordt de regering verzocht voorstellen te doen om beleid te ontwikkelen dat is gericht op het tegen gaan van discriminatie op de arbeidsmarkt en deze voorstellen te bespreken tijdens het extra overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties zoals dat is voorzien voor het eind van 2005.ingediend

22 november 2005

afhandeling

29 november 2005

resultaat

verworpen na stemming bij zitten en opstaan. VVD en CDA stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door