Motie-Platvoet (GroenLinks) c.s. inzake de definiëring van Roma en Sinti als nationale minderheid (EK 26.389, A)In deze motie wordt de regering verzocht in de Verklaring die hoort bij het Kaderverdrag ook Roma en Sinti als nationale minderheid te definiëren.ingediend

30 november 2004

afhandeling

7 december 2004

resultaat

verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, GroenLinks, SP en OSF stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden