Motie-Postema (PvdA) c.s. over geconsolideerde wetteksten om voorgestelde wetswijzigingen inzichtelijk te maken (EK 33.847 / 33.610, J)In deze motie wordt de regering verzocht bij toekomstige wetgevingstrajecten wijzigingen ten gevolgen van novelles standaard in een geconsolideerde wettekst op te nemen waarmee de met de novelle gepaard gaande wijzigingen ten opzicht van het aanvankelijk ingediende wetsvoorstel inzichtelijk worden gemaakt.

Ook wordt de regering verzocht te bevorderen dat in de toekomst adequate voorzieningen worden getroffen om wetswijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke wettekst alsook eventuele novelles voor alle belanghebbenden inzichtelijk te maken.ingediend

20 mei 2014

resultaat

Aangehouden op 20 mei 2014

bij

indiener

mede ondertekend door