Motie-Sent (PvdA) c.s. over de gevolgen van de verhoging van de BTW voor verschillende inkomensgroepen (EK 35.026, H)In deze motie wordt de regering verzocht de gevolgen van de verhoging van de btw voor verschillende inkomensgroepen in kaart te brengen, voorafgaand aan de behandeling van de volgende Miljoenennota.ingediend

11 december 2018

resultaat

Op 18 december 2018 verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door