Motie-Strik (GroenLinks) en Sent (PvdA) c.s. over de positie van kwetsbare zzp-ers en flexwerkers (EK 35.000, D)In deze motie wordt het kabinet verzocht snel duidelijkheid te verschaffen over de positie van kwetsbare zzp-ers en flexwerkers en in elk geval te waarborgen dat zij snel toegang krijgen tot een vangnet bij arbeidsongeschiktheid en pensioenrechten.ingediend

30 oktober 2018

resultaat

Op 30 oktober 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en PVV stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door