Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.000

Miljoenennota 2019Deze nota (TK 35.000, nr. 1) met bijlagen (TK, 2) bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid voor 2019. Deze begroting weerspiegelt de plannen en ambities uit het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' van het kabinet-Rutte III. In de Miljoenennota is het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2019.

Gerelateerde documenten:


Stand van zaken

De Algemene politieke beschouwingen (Apb) 2018 in de Eerste Kamer vonden plaats op 30 oktober 2018. Tijdens deze beschouwingen zijn 7 moties ingediend.

De Algemene financiële beschouwingen (Afb) 2018 in de Eerste Kamer vonden plaats op 20 november 2018. Tijdens dat debat met de minister en de staatssecretaris van Financiën werd een drietal moties ingediend. De afhandeling van die moties vond plaats op 27 november 2018, evenals de tijdens een korte heropening van de beraadslaging op 27 november 2018 ingediende motie-Van Strien (PVV) over flexibiliteit aangaande rekenrente en benodigde buffers bij het overleg over een nieuw pensioenstelsel (EK 35.000, L).

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) had op 13 november 2018 kennisgenomen van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën van 9 november 2018 (EK, H) ter voorbereiding van de Afb.

De Eerste Kamercommissies voor Financiën (FIN) en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben op 28 mei 2019 besloten het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën (mede namens de staatssecretaris van Financiën en de minister van SZW) van 17 mei 2019 (EK 34.775, AR) en de correspondentie met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB) over het hanteren van twee vermogensdefinities, voorafgaand aan de Algemene politieke beschouwingen (Apb) 2019 en de Algemene financiële beschouwingen (Afb) 2019 opnieuw te agenderen. Zodoende worden na de Kamerwisseling van juni 2019 de nieuwe Kamercommissies in de gelegenheid gesteld zich over het onderwerp te buigen en dit desgewenst te betrekken bij de Apb of Afb.

De commissies hadden de minister verzocht - ten behoeve van de voeding en onderbouwing van het parlementaire debat - bij toekomstige jaarlijkse en periodieke berekeningen en rapporten en trendrapportages gebruik te maken van twee vermogensdefinities; het "vermogen zonder pensioen" zoals veelal in internationale vergelijkingen (bijv OECD) gehanteerd en het "vermogen met pensioen". Ook het SCP en het CPB hebben dat verzoek ontvangen.

De commissies hadden op 3 juli 2018 en op 11 september 2018 deskundigenbijeenkomsten over dit onderwerp gehouden.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2018

titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-154] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-154] documenten