Motie-Sylvester (PvdA) c.s. inzake een aandeelhoudersovereenkomst welke aan beide Kamers moet worden voorgelegd voordat wordt overgegaan tot vervreemding van aandelen Schiphol (EK 28.074, I)In deze motie wordt de regering verzocht niet eerder over te gaan tot vervreemding van aandelen van Schiphol dan dat er een aandeelhoudersovereenkomst is gesloten die ter goedkeuring is voorgelegd aan beide Kamers.ingediend

20 juni 2006

afhandeling

27 juni 2006

resultaat

verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, SP, D66, OSF en LPF stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden