Motie-Tan (PvdA) c.s. over het niet nemen van onomkeerbare beslissingen over het elektronisch patientendossier en het Landelijk Schakelpunt (EK 31.466, K)In deze motie wordt de regering verzocht alle voorbereidende activiteiten voor het elektronisch patientendossier (EPD) en specifiek de ontwikkeling van en investering in het Landelijk Schakelpunt (LSP), op te schorten.ingediend

1 juni 2010

resultaat

gewijzigd in EK 31.446, O

bij

indiener

mede ondertekend door