Motie-Tan (PvdA) c.s. over regionale elektronische patiëntendossiers die niet op orde zijn en niet voldoen aan in wetgeving gestelde eisen (EK 31.466, W)In deze motie wordt de regering verzocht binnen de wettelijke kaders van WBP, Wet BIG en WGBO te komen tot wettelijke regeling van normen en standaarden voor digitale dossiervormingbeveiliging en -ontsluiting, alsook van toezicht en handhaving, teneinde elektronisch digitaal (push en pull) transport van gegevens mogelijk te maken in en tussen regionale zorgverleners, bij het berichtenverkeer tussen zorgverleners, bij inzage door de patiënt, het verstrekken van afschrift aan de patiënt, en bij transport van gegevens op verzoek van de patiënt.ingediend

29 maart 2011

resultaat

gewijzigd in 31.466, Y

bij

indiener

mede ondertekend door