Motie-Ter Horst (PvdA) c.s. inzake maatregelen tot reductie van de regeldruk in de gezondheidszorg (EK 33.253, F)In deze motie wordt de regering verzocht voor de zomer 2014 met concrete maatregelen te komen hoe, zonder dat de systeemverantwoordelijkheid van de regering wordt aangetast, de regeldruk in de gezondheidszorg kan worden gereduceerd en tot die tijd alle nog niet ingediende wetsvoorstellen van het departement van VWS te voorzien van een ex ante beoordeling van de regeldrukgevolgen, en de regeldrukgevolgen van de implementatie van wetsvoorstellen op het gebied van VWS van de afgelopen 5 jaar en de reeds bij het parlement ingediende wetsvoorstellen, in kaart te brengen.ingediend

19 november 2013

resultaat

ingetrokken op 26 november 2013

bij

indiener

mede ondertekend door