Motie-Van Bijsterveld (CDA) c.s. over financiering van de rechtspraak (EK 34.775 VI, AS)In deze motie wordt de regering verzocht om in de begroting van 2020 met voorstellen te komen ten behoeve van het goed functioneren van de rechtsstaat.ingediend

19 februari 2019

resultaat

Op 5 maart 2019 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

bij

indiener

mede ondertekend door