Motie-Van der Linden (CDA) c.s. inzake een nota over de EU, Raad van Europa, WEU en OVSE (EK , nr. 133)In deze motie wordt de regering verzocht om in een nota haar visie uiteen te zetten over de positie en de rol van enkele internationale organisaties, de rol voor de parlementaire assemblees en de vormen van samenwerking daartussen.ingediend

28 november 2000

afhandeling

5 december 2000

resultaat

aangenomen met algemene stemmen

bij

Europadebat

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

Op 20 maart 2001 heeft de Eerste Kamer de Notitie Relatie tussen OVSE, EU en Raad van Europa (EK 244a) ontvangen.