Motie-Van Driel (PvdA) c.s. inzake een prikkel voor jongeren zonder werk en zonder startkwalificatie door verlenging van een leer- en werkplicht (EK 30.300 XV, C) (EK 30.300 XV, C)In deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken of door het verlengen van een leer- en werkplicht tot 23 jaar voor jongeren die noch werk noch een startkwalificatie hebben, een prikkel tot verder onderwijs gevormd kan worden voor jongeren die niet meer leerplichtig zijn.

Volgens de indieners van deze motie hebben gemeenten op dit moment weinig mogelijkheden om deze jongeren te prikkelen tot verder onderwijs.ingediend

7 februari 2006

afhandeling

14 februari 2006

resultaat

aangenomen na stemming bij zitten en opstaan, de fractie van de VVD stemde tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door