26.389, A

Motie-Platvoet (GroenLinks) c.s. inzake de definiëring van Roma en Sinti als nationale minderheidIn deze motie wordt de regering verzocht in de Verklaring die hoort bij het Kaderverdrag ook Roma en Sinti als nationale minderheid te definiëren.Kerngegevens

nummer 26.389, A
ingediend 30 november 2004
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 7 december 2004 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, GroenLinks, SP en OSF stemden voor.
indiener(s) L.H.G. Platvoet
mede ondertekend door E.C.M. Jurgens
M.J.M. Kox (SP)
A.A.G.M. van Raak
E. van Thijn
dossier(s) Verdrag inzake de bescherming van nationale minderheden (26.389)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat

Bijzonderheden