26.824, C

Motie-Meulenbelt (SP) c.s. inzake voortgangsrapportages over het overleg met belanghebbenden over een deugdelijke regeling voor asbestslachtoffersIn deze motie wordt de regering verzocht de Kamer op de hoogte te houden van de voortgang van het overleg met organisaties van werkgevers, werknemers, verzekeraars en asbestslachtoffers over een deugdelijke regeling voor die asbestslachtoffers.Kerngegevens

nummer 26.824, C
ingediend 25 november 2003
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 2 december 2003 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.
indiener(s) A.H. Meulenbelt
mede ondertekend door R.H. van de Beeten
A. Broekers-Knol (VVD)
H. ten Hoeve
G. Holdijk (SGP)
M. de Rijk
A.G. Schouw
T.M. Slagter-Roukema (SP)
W.J. Witteveen
dossier(s) Verjaring van schadevergoedingsclaims (26.824)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie (Just.)

Bijzonderheden

De Eerste-Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 7 september 2004 de brief van 7 mei 2004 van de staatssecretaris over de moties Meulenbelt (26.824 B en C) (EK 26.824, E) besproken.