26.976, nr. 1

Motie-Jurgens (PvdA) c.s. inzake uitbreiding van de huidige bevoegdheden van de Eerste KamerIn deze motie wordt de regering verzocht het recht van de Eerste Kamer om

  • wetsvoorstellen voor heroverweging terug te sturen naar de Tweede Kamer met suggesties voor verbetering, of
  • wetsvoorstellen ter afdoening te zenden aan de Verenigde Vergadering te overwegen en nader uit te werken.


Kerngegevens

nummer 26.976, nr. 1
ingediend 29 januari 2002
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 5 februari 2002. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) E.C.M. Jurgens
mede ondertekend door L.H.G. Platvoet
J.C. Terlouw
E. van Thijn
W.J. Witteveen
dossier(s) Positie van de Eerste Kamer (26.976)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat

Bijzonderheden

De motie is aangehouden tot het debat in de Tweede Kamer over de positie van de Eerste Kamer heeft plaatsgevonden.