28.000, nr. 124

Motie-Timmerman-Buck (CDA) c.s. inzake criminaliteitsbestrijdingIn deze motie wordt de regering verzocht om een analyse van de oorzaken van criminaliteit in Nederland. Verder wordt verzocht om een inventarisatie van de effectiviteit van de criminaliteitspreventie door de verschillende ministeries en om concrete voorstellen voor een preventiebeleid op rijksniveau.Kerngegevens

nummer 28.000, nr. 124
ingediend 20 november 2001
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 14 juni 2004 ingetrokken
indiener(s) Y.E.M.A. Timmerman-Buck
mede ondertekend door R.H. van de Beeten
G. Holdijk (SGP)
J. van Leeuwen
E. Schuurman
dossier(s) Miljoenennota 2002 (28.000)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)