28.174, nr. 110g

Motie-Kox (SP) inzake de privatiseringsdatum van gas- en elektriciteitsnetwerkenIn deze motie wordt de regering verzocht een aangepast voorstel met juiste vermelding inzake de vroegst mogelijke privatiseringsdatum voor te leggen aan de Staten-Generaal.Kerngegevens

nummer 28.174, nr. 110g
ingediend 1 juli 2003
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 1 juli 2003 verworpen. PvdA, CDA, VVD, ChristenUnie, SGP en D66 stemden tegen.
indiener(s) M.J.M. Kox (SP)
dossier(s) Financiering tegemoetkoming elektriciteitsproductiesector uit algemene middelen (28.174)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)