29.200 V, D

Motie-Rabbinge (PvdA) c.s. inzake de bevordering van de agrarische productie en voedselzekerheidIn deze motie wordt de regering verzocht bij de prioritering voor samenwerking met de partnerlanden de bevordering van de agrarische productie en voedselzekerheid te betrekken, hetzij via additionele sectorkeuze hetzij via intermediaire structuren.Kerngegevens

nummer 29.200 V, D
ingediend 25 mei 2004
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 8 juni 2004 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.
indiener(s) R. Rabbinge
mede ondertekend door J.J.A.M. van Gennip
P.R.H.M. van der Linden (CDA)
E. van Middelkoop
A.C.C. Witteman
dossier(s) Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2004 (29.200 V)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken

Bijzonderheden

Deze motie is ingediend tijdens het beleidsdebat Buitenlandse Zaken (inclusief Ontwikkelingssamenwerking en exclusief het onderdeel NAVO). Voor de begrotingsbehandeling 2005 wordt de follow-up van deze motie nagegaan.

Op 9 juni 2005 heeft de Kamer een brief (29.800 V, E) ontvangen van de minister voor ontwikkelingssamenwerking over de uitvoering van deze motie.