29.210, D

Motie-Schuyer (D66) c.s. inzake een toevoeging aan de nog te ontwerpen AMvB op het gebied van de monumentenzorgIn deze motie wordt de regering verzocht op grond van artikel 5 vpb, aan de te ontwerpen AmvB toe te voegen : "alsmede lichamen werkzaam in het belang van de monumentenzorg, voor zover zij als zodanig zijn erkend op basis van het Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten".Kerngegevens

nummer 29.210, D
ingediend 9 december 2003
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 16 december 2003 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.
indiener(s) E.H. Schuyer
mede ondertekend door G.J.J. Biermans
P.H.J. Essers (CDA)
E. van Middelkoop
L.H.G. Platvoet
A.A.G.M. van Raak
R. Rabbinge
dossier(s) Belastingplan 2004 (29.210)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)