30.300, A

Motie-Noten (PvdA) c.s. inzake beleid gericht op het tegen gaan van discriminatie op de arbeidsmarktIn deze motie wordt de regering verzocht voorstellen te doen om beleid te ontwikkelen dat is gericht op het tegen gaan van discriminatie op de arbeidsmarkt en deze voorstellen te bespreken tijdens het extra overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties zoals dat is voorzien voor het eind van 2005.Kerngegevens

nummer 30.300, A
ingediend 22 november 2005
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 29 november 2005 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. VVD en CDA stemden tegen.
indiener(s) H.C.P. Noten
mede ondertekend door H. ten Hoeve
M.J.M. Kox (SP)
E.H. Schuyer
J.J. Sylvester (PvdA)
I.Y. Tan
D.J.B. de Wolff
dossier(s) Miljoenennota 2006 (30.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)