30.300 IV, B

Motie-Schuurman (ChristenUnie) c.s. inzake een nieuw Statuut van het KoninkrijkIn deze motie wordt de regering verzocht op de agenda van de Ronde Tafel Conferentie in het voorjaar 2006 een voorstel voor een nieuw Statuut voor het Koninkrijk te plaatsen.Kerngegevens

nummer 30.300 IV, B
ingediend 14 februari 2006
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 21 februari 2006 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.
indiener(s) E. Schuurman
mede ondertekend door G.J. de Graaf (VVD)
R.H. Hessing
J.J. van Heukelum
H. ten Hoeve
W. Lemstra
M.Y. Linthorst (PvdA)
L.H.G. Platvoet
A.A.G.M. van Raak
A.G. Schouw
I.Y. Tan
dossier(s) Begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2006 (30.300 IV)
behandelende commissie(s) commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (NAAZ)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat heeft 17 februari 2006 een brief ontvangen van de minster voor Koninkrijksrelaties en Bestuurlijke Vernieuwing met zijn oordeel over deze motie (EK 30.300 IV, C)