30.300 XV, D

Motie-Klink (CDA) c.s. inzake het inkomensafhankelijk maken van de arbeidskorting als instrument om arbeidsparticipatie te bevorderenIn deze motie wordt de regering verzocht onderzoek te doen naar de effecten van het inkomensafhankelijk maken van de arbeidskorting met name in termen van arbeidsparticipatie.

De indieners van deze motie constateren dat zo'n aanpassing van de arbeidskorting een instrument zou kunnen zijn om arbeidsparticipatie te bevorderen, in die zin dat de middelen die zo worden gegenereerd specifiek voor kwetsbare groepen kunnen worden ingezet.Kerngegevens

nummer 30.300 XV, D
ingediend 7 februari 2006
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 14 februari 2006 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan, de fractie van de VVD stemde tegen.
indiener(s) A. Klink
mede ondertekend door S.J. van Driel
H. ten Hoeve
M.J.M. Kox (SP)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Begrotingsstaat Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2006 (30.300 XV)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bijzonderheden

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 1 september 2006 een brief naar de Eerste Kamer gestuurd met de notitie Participatie-effecten inkomensafhankelijke arbeidskorting (EK 30.300 XV, E).